CROAT API web clients

Check transaction by view key

Aquest mètode retorna el contingut real d'una transacció. Cal indicar valors del moneder de destí. View key és l'adreça privada de visualització.

(64 caràcters)
(64 caràcters)
(95 caràcters)

Estat:
Confirmacions:
Import:

Get PaymentID

Aquest mètode retorna un identificador de pagament aleatori, per poder ser utilitzat en una transacció.(64 caràcters)

Validate address

Aquest mètode verifica si una adreça de moneder Croat és correcte i retorna les seves claus públiques.

Una adreça Croat sempre té 95 caràcters alfanumèrics i comença per 'C' majúscula.
Prova aquest mètode generant alguna adreça amb el paperwallet, copiant-la aquí i alterant-la.

(95 caràcters)

És vàlida?
View public key:
Spend public key:

La criptomoneda Croat va ser concebuda com a moneda complementària per a ús social i economia sostenible. Tot i així, també es pot utilitzar per invertir. No compris o inverteixis en criptoactius més import del que et puguis permetre.
Advertència de la CNMV (Circular 1/2022): la inversió en criptoactius no està regulada, pot no ser adequada per a inversors minoristes i pot perdre’s part o la totalitat de l’import invertit.